anna_bpguide (anna_bpguide) wrote,
anna_bpguide
anna_bpguide

Две цитаты/56В ходе подготовки экскурсии по «Будапешт. Осень 1956» столкнулись две формулировки, касающиеся одних и тех же событий:

«22 октября, за день до массовых выступлений, в Будапеште прошли студенческие митинги. На самом значительном из них, состоявшемся в Политехническом университете, студенты приняли ставшую вскоре знаменитой программу требований из 16 пунктов, в которой сформулировали свои взгляды на политику страны. Значительная часть этих требований почти не претерпела никаких изменений в ходе всего восстания.
Студенты требовали:
немедленного вывода советских войск,
создания нового правительства во главе с Имре Надем,
проведения свободных выборов,
гарантии свободы слова,
восстановления многопартийной системы и пр.» [89].

Источник:
Лавренов С. Я., Попов И. М. «Вихрь» в Будапеште, год 1956 // Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М.: Астрель, 2003. — С. 142-186. — 778 с. — (Военно-историческая библиотека).


«Приказ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОБЪЕДИНЁННЫМИ ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ
№ 1
4 ноября 1956 г.
Товарищи солдаты и сержанты, офицеры и генералы!
В конце октября в братской нам Венгрии силы реакции и контрреволюции подняли мятеж с целью
уничтожить народно-демократический строй,
ликвидировать революционные завоевания трудящихся
и восстановить в ней старые помещичье-капиталистические порядки».

ИсточникMagyarok! Munkбsok! Ifjak! Parasztok! Legszentebb nemzeti kцtele

Под катом – венгерский текст «16 пунктов», программы студентов Политехнического университета.

MEFESZ = Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége = Венгерская ассоциация студентов университетов и колледжей.

Иллюстрации – листовки октября 1956 года.


{C}

A műegyetemisták 16 pontja: 1956. október 22.

Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között!

A MEFESZ építőip. műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazdasági és eszmei pontjai:


 1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján.

 2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget.

 3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.

 4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé.

 5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását.

 6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján.

 7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával.

 8. Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket és a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország szabadon értékesíthesse.

 9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának megállapítását.

 10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását.

 11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is.

 12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ-szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését.

 13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.

 14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen.

 15. A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti, függetlenségi mozgalommal kapcsolatban.

 16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatározta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) Budapesten Ifjúsági Parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága. Holnap, folyó hó 23-án délután. fél három órakor a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálffy térre (Bem tér) a Bem-szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhatnak.

Источник http://www.americanhungarianfederation.org/news_1956_16Points.html#magyarul
Tags: Венгерские_истории, ХХ_век
Subscribe

 • Неон

  Будапешт, 60-е, неон / Fortepan

 • Великая реставрация

  Так станет называться второе десятилетие XXI века в Будапеште потом, когда потомки с удивлением будут переспрашивать друг друга: «Как, и…

 • День избавления от хлама

  Или день уличного натюрморта, если угодно. В этот раз день в нашем районе совпал с празднованием 150-летия Будапешта (в центре), холодным…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 25 comments

 • Неон

  Будапешт, 60-е, неон / Fortepan

 • Великая реставрация

  Так станет называться второе десятилетие XXI века в Будапеште потом, когда потомки с удивлением будут переспрашивать друг друга: «Как, и…

 • День избавления от хлама

  Или день уличного натюрморта, если угодно. В этот раз день в нашем районе совпал с празднованием 150-летия Будапешта (в центре), холодным…