?
герань на окне

anna_bpguide


По Будапешту маленькой компанией


Previous Entry Share Flag Next Entry
Замурованная капелла, мост, зонтики, идущий по воде и вопрос
герань на окне
anna_bpguide
33311792_5758042027

Венгерские загадки и отгадки. И венгерский язык, конечно.
Итак...В здешнем фейсбуке Tóth Antal пишет в группу Budapest régi képeken:

Tóth Antal
Vajon mi történik a rakparton? Bruno Bourel 1989 májusában járt Budapesten és ,,lőtte'' ezt a képet.El nem tudom képzelni mit csináltak ezek az esernyős - szerintem leginkább nők- a Szabadság híd budai oldalán ezen az esős májusi napon.
Так что происходит на набережной? Bruno Bourel в мае 1989 года приезжал в Будапешт и поймал этот кадр.
Я не могу представить, что делали эти женщины – по-моему, в большинстве женщины – под зонтиками у моста Свободы на Будайской стороне в этот дождливый майский день.


[Тут и далее непросто соблюсти грамматическую форму, потому что собеседники используют прилагательное esernyős – те, кто под зонтиками, зонтиковые. Вот и чеховская «Дама с собачкой» по-венгерски будет A kutyás hölgy, «Собачья дама» – то есть по смыслу-то будет дама с собачкой, как и люди под зонтиками, но грамматически – собачья, зонтиковые).]

Erzsébet Badacsonyi
Sziklakápolnánál valószínű szentmise volt.
Вероятно, была месса в Пещерной капелле.

Samay-Kiss Attila
Imádkoztak, hogy elálljon az eső...
Молились, чтобы остановить дождь…

Krisztina Hudák
Legfeljebb előtte lehetett mise, mert 1989-ben kapta vissza az egyház a kápolnát és csak 1992. februárjában nyitották meg a hívek előtt.
Скорее в ожидании мессы, потому что в 1989-м церковь получила обратно капеллу, и только в феврале 1992 открыли для верующих.

Szabó Attila
A sziklakápolna befalazásának bontása történik.
Разрушение замуровывающей стены капеллы.

Kristóf Szabó
A Sziklakápolnát 1989 augusztus végén kapták vissza a pálosok. A falbontás 1992 tavaszán volt.
Пещерную капеллу паулины получили обратно в конце августа 1989 года. Размурование произошло весной 1992.

Erzsébet Badacsonyi
Elképzelem,hogy a bontásnál hogy segédkezett a sok esernyős hölgy...kissé útban lehettek!
Представляю, как помогли разборке эти дамы под зонтиками…

Erzsébet Badacsonyi
1960 - tól " két és fél méter vastag betonfal zárta le a barlangtemplomot..."
С 1960-го «двух с половиной метровая железобетонная стена закрыла пещерную церковь».

Kiss Lajos
A Dunán lehetett "valami", mert mindenki arra néz...
На Дунае могло быть «что-то», поскольку все туда смотрят…

Krisztina Hudák
sajnos nem tudok a neten rákeresni az 1989. májusi pesti esős napokra. A net csak 2001-ig követhető visszafelé, amennyire sikerült keresgélnem. Ha megvan az esős nap, közelebb lehetne kerülni az eseményhez. Akár egy ellenzéki tüntetés, vagy gyülekező is lehet egy szimbolikus értékű, konzervatív helyszínnél.
К сожалению, не могу найти в сети пештский дождливый майский день в 1989. Сеть только с 2001-го прослеживается, насколько удалось выискать. Если дождливый день, можно было бы выяснить ближайшее событие. Хотя митинг протестующих или собрание тоже может быть в этом месте, связанном с символическими ценностями.

33312436_575874146120612_492721946732003328_n
Tóth Antal
Na... na!
Вот!

László Nemes Takách
A Népszabadság Hétvége fejlécű lapja, március 21?(vagy 24-i dátummal. Sajnos az évszámot nem sikerült kicsiklandoznom. Talán 1991? De, talán a fotósok tudják, mikor volt az I. Országos Fotóhét ?
Заставка газеты Népszabadság Hétvége, март 21? Или дата 24. К сожалению, я не мог выщипнуть год. Может, 1991? Но, может быть, фотографы знают, когда была первая Национальная фотонеделя?
[А вот тут фокус политологический. Оrszágos fotóhét – фотонеделя всей страны, но через прилагательное. Не национальная, не государственная, не венгерская, а – страны. Но как это сказать по-русски?]

Krisztina Hudák
1989.március, jobban nem látom kinagyítva sem, mert szétesik a kép
1989, март, больше увеличенного ничего не вижу, потому что картинка распадается

Uzsoky Borbála
Március 15-én rengeteg tüntetés volt, de nem esett az eső-. A Bős-Nagymaros elleni tüntetéseken sokan voltak és a budai rakparton voltak, de emlékeim szerint nem esett az eső.
15 марта было множество протестующих, но не шел дождь. Против плотины Bős-Nagymaros много выступлений было, и на будайской набережной, но, как я помню, не шел дождь.

Zsuzsanna Kiss
Ez a cikk 1998 márciusában jelent meg a Népszabiban, s az van a kép alatt, hogy: Brúnó Bourel: Budapest (Bp., Vajdahunyad vára). Azaz, a Vajdahunyad várában volt kiállítva akkor ez a kép.
Это статья в марте 1998 была в Népszabi, и под картинкой: Brúnó Bourel: Budapest (Bp., Vajdahunyad vára). То есть в замке Вайдахуняд была выставлена тогда эта фотография.

Valeria Marfy
Villamosra várnak. )) 😃
Трамвая ждут ))

György Szimán
Muzulmánok
Мусульмане.

János Soós
Flashmob :-P
Флешмоб ))

Les Garam
Valaki ugrani készül a madárról.
Кто-то готов прыгнуть за птицей.

Erzsébet Köhlerné Keresztesi
Esett az eső, és nem jött a busz/villamos. Amúgy nagyon remélem, hogy mégsem erről szólt!
Идет дождь, но не идет автобус/трамвай. Надеюсь, ничего об этом не сказано!

Tamás Székffy
Ez a sziklatemplom előtti részen van, nem a téren.
Это на площадке перед Пещерной церковью было, не на площади.

Tóth Antal
Akkor még furcsább. . . és honnan van fotózva? . . .mármint az esernyősök!
Тогда еще более странно… и откуда снято? …под зонтиками!


33311792_575804202794273_3617928060415770624_n

Tamás Székffy
Hegyoldalról valahonnan. Ez a kép jóval korábbi.
Откуда-то со склона горы. Эта картинка намного раньше.

Tóth Antal
Próbálom kitalálni milyen volt a 92-és felújítás előtt!
Я пытаюсь понять, как это было до ремонта 92-го!


Ferenc Dallos
Az Erzsébet-híd pilonjait nézve, ez 1945 előtti kép és a Gellért szállóból fotózták, sztem.
Виден пилон моста Елизаветы, до 1945 года фото, и от отеля Геллерт снимали, по-моему.
[Какого моста!??]

Tóth Antal
Most emlékem szerint beton korlát van a sziklatemplom előtti téren. A kép szerint az esernyősök eleje már leesne!
Как я помню, бетонное ограждение было на площади перед пещерной церковью. Судя по картинке, люди с зонтиками – уже снесено!

Uzsoky Borbála Ferenc Dallos
Az Erzsébet hidat nem ugyanoda építették vissza ahol volt ? :) Mert jelenleg ott a Szabadsághíd van. Lehetett ott egy forgalom irányító rendőrtorony, (gomba) s abból készülhetett a kép vagy teleobjektívvel egy Bartók Béla úti házból.
Что, мост Елизаветы не там восстановили, где он был? Потому что на самом деле это мост Свободы. Возможно, там была точка контролия над движением, или можно было этот снимок сделать телеобъективом из дома на улице Белы Бартока.
[Фантастическая версия, по-моему].

Tóth Antal
Lehet, hogy a kép csak egy (fotó)költői túlzás? . . . mondjuk akkor sincs semmi. Legfeljebb rabolja az időmet! : )
Возможно, что картинка – только (фото)поэтическое преувеличение? Скажем, тогда ничего нет. Прежде всего, крадет мое время [не поняла]

Uzsoky Borbála
Az első országos fotóhét 1998-ban volt!!!!!
Первая национальная фотонеделя была в 1998-м!

Uzsoky Borbála
Tehát az ujság 98-as, de a fotó lehet akár háború előtti is
Возможно, газета 98-го, а фотография может хоть довоенная быть

László Király
A hídon Trabant és talán egy Opel (?) van, tehát nem olyan régi azért. Szerintem násznép vagy keresztelő-nép :)
А мосту Трабант и возможно Опель (?), так что не такое старое фото. Возможно, венчание или крестины J

László Majorszki
A háttérben lévő kiránduló-hajó, a hídfőkről már elbontott "vámszedő házak", az ostornyeles világítólámpák, az ernyők mintázata alapján ez nyolcvanas évek lesz szerintem.
Позади прогулочный кораблик, с опор моста уже разобраны «таможенные дома», электрические лампы, модели зонтиков соответствуют восьмидесятым годам по-моему.

Uzsoky Borbála
Az esernyők egy része összecsukható ez a 60-80-as évekre utal. Valamelyik augusztus 20-i viziparádé amikor esett az eső?
Некоторые зонтики складывающиеся, это на 60-80-е указывает. Был как-нибудь дождь по время речного парада 20 августа?

33338115_626196024385693_678004894556225536_n
Tóth Antal
Montázs!
Монтаж!

Erzsébet Köhlerné Keresztesi
Na pedig már kezdtem elhinni, hogy régen is volt esernyős tüntetés. :)
Я начинаю верить, что прежде были зонтичные протестующие. :)

Erzsébet Köhlerné Keresztesi
Kicsit felráztad a csoportot, ez jó! :)
Ты немного встряхнул группу, и хорошо! :)

Ferenc Dallos
Bocsi az előbbi bejegyzésért, mint kiderült a kép 1989 májusában készült.
Извини за прежний комментарий, как выяснилось фото в мае 1989 сделано.

Uzsoky Borbála
Miből derült ki?
Из чего выяснилось?

Uzsoky Borbála
Ellenben annyira kevés az autó - és nincs lezárva a híd- hogy max 1965
Но так мало автомобилей – и нет пробки на мосту – максимум 1965

Tamás Székffy
A kép készítője Bruno Boruel.http://www.brunobourel.com/budapest-book/
Фотографию сделал Bruno Boruel.

János Soós
Fantasztikus képek!
Фантастические снимки!

Uzsoky Borbála
Éppen ezt néztem :) 1989 óta él Budapesten. Az esernyős kép, lehet hogy az EU csatlakozás napján készült
Просто видела это :) С 1989 живу в Будапеште. Снимок с зонтиками, возможно, готовится присоединение к ЕС.

Uzsoky Borbála
Ez esetben lehet, hogy a kép, photoshoppolva van, hogy analóg film hatását keltse, vagyis régebbinek nézzen ki. Ami nem baj (minden fotós dolgozik a képén)
В таком случае возможно, что снимок отфотошоплен, чтобы привнести эффект аналогого фильма, чтобы выглядел старше. Это не беда (каждый фотограф работает на картине).

Tóth Antal
Analóg az emberünk, saját maga. . . labor meg fixir. . . stb.
[Не поняла]

Uzsoky Borbála Tóth Antal
Igen egy angol interjúból kiderül
Да, из одного английского интервью выяснилось

Uzsoky Borbála Update
Ha a kép 1998 előtti akkor nem lehet az EU csatlakozás napja :( Tehát a feladat nincs megoldava :)
Если снимок до 1998, тогда не могли быть дни присоединения к ЕС. Таким образом, у задачи нет решения.

Bakai János
Főként mert Magyarország, 2004. május 1-től tagja az EU-nak.
Главным образом потому что Венгрия с 1 мая 2004 член ЕС.

Uzsoky Borbála Bakai János
Nem főként hanem pont azért :)
Не главным образом, а именно поэтому :)

Tóth Antal
Kérdezzük meg őt.
-Nem szomszédja valakinek? . . . A Jégbüfé környékén él, de. 10kor szokott arra menni és egy 35milliméteres Leica lóg a nyakában. : )

Давайте спросим его.
- Не был ли кто-нибудь его соседом?.. В окрестностях Jégbüfé живу, но в 10 (он) обычно туда идет и 35-мм Leica у него на шее. :

Uzsoky Borbála :) :) :)


Bálint Joó
2004 májusában nagyon szép idő volt.
В мае 2004 очень хорошая погода была.

Uzsoky Borbála
Az elméletem ( az 5-dik :) ) már korábban megdőlt mert a fotó 1998 előtti.
Теоретически уже раньше поняла, что фото до 1998.

Ágnes Nóra Kovács
Nem valami filmezés? Olyan, mintha az esernyős tömeg az elöl álló ölelkező(?) párt nézné...
Не киношное что-нибудь? Такое, как будто зонтичная толпа на стоящую впереди обнимающуюся (?) пару смотрит…

Erzsébet Badacsonyi
A kérdés adja meg a választ: mi történik? Egy remek fotós témát keres,s talál egy csomó esernyős embert. Remek háttér előtt lekapja őket. De a másik kérdés miért volt ott a sok esernyős?A pálos rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend,ez a sziklatemplomi kis tér korábban többször volt zarándoklatok helye. A templom tönkretétele után is megmaradt annak. Aki már látott zarándokokat, tudja, hogy ha esik, ha fúj fegyelmezetten teszik amiért odamentek.( Csíksomlyó pünkösdkor)
Вопрос даётся и ответ: что происходит? Один прекрасный фотограф ищет тему и находит толпу людей с зонтиками. Их сопровождает отличный задний фон. Но другой вопрос почему там было так много людей под зонтиками? Орден паулинов – единственный основанный в Венгрии монашеский орден, и раньше маленькая площадь перед пещерной церковью часто была местом паломничества. После разрушения церкви так и осталось. Кто уже видел паломников, знает, что ни на дождь, ни на ветер они не обращают внимания, когда туда приходят. (Особенно на Троицу).

Földvári Márton
Hát nem az Air Race-t, az egyszer biztos :)
Ну, не [Red Bull] Air Race, это точно.

Katalin Tóth Drevényiné
De miért a Duna-parton állnak és miért a Duna felé néznek? Valaki vízen járt?
Но почему на набережной Дуная стоят и почему в сторону Дуная смотрят? Кто-то по воде двигается?

Uzsoky Borbála
Szerintem nem a Dunaparton állnak hanem a Sziklakápolna teraszán, ez magyarázza azt is miért nincs lezárva a közlekedés, Lehet hogy 1992 a kápolna ujraszentelése.
По-моему, не на набережной стоят, а на террасе у Пещерной капеллы, это объясняет почему не закрыто движение. Возможно, что в 1992 капелла снова была освящена.

Katalin Tóth Drevényiné
Onnan nincs ennyire közel a Duna. Fentebb kitettek egy újságcikket ezzel a képpel, csak nem lehet felnagyítani a szöveget állítólag, mert szétesik az egész. A cikkből pedig kiderülhetne, milyen esemény lehetett.
Оттуда не так близко Дунай. Выше показана газетная статья с этой картинкой, только невозможно увеличить текст достаточно, потому что все рассыпается. А из статьи можно было бы выяснить, что это было за событие.

Tamás Székffy
Nem derül ki.
Не выяснить.

Uzsoky Borbála
Innen kimásolva látszik a párkány ! A párkány mögött bokrok teteje.
Отсюда ясно виден уступ/перила! За ним вершины кустов.

33359930_1967825573249791_2812368894935695360_n

Tóth Antal
. . .és tényleg, az első, középen fehérben már a vízen jár!!
…и в самом деле, первый, посередине в белом уже по воде идет!!

Uzsoky Borbála
Áll a párkányon? Nem fél?
Стоит на ограде? Не боится?

Erzsébet Köhlerné Keresztesi
Én csak figyelek, mi jön még, és elég jól szórakozom.
Я только наблюдаю, что происходит и довольно хорошо развлекаюсь.

Uzsoky Borbála
A vizen járó lába a párkány sikjában : Mert hogy a párkány nem egyenesen hanem tört vonalban halad , kb a tömeg felénél 30-40 fokkal kifele tart :)
Ноги идущего по воде на плоскости ограды. Потому что ограда не прямо идет, а по ломанной линии, в направлении половину толпы под углом 30-40 градусов.

33499945_1967831336582548_7741038996049887232_n

Attila László Krajcsovics
Valószinű,a sziklakápolna újboli megnyitásán vannak.
В самом деле, они на открытии капеллы.

Uzsoky Borbála
Nekem is ez a tippem.
Это и моя версия.

Tóth Antal
Akkor mit néznek a Dunán!!!
Тогда на что смотрят на Дунае!!!

Tóth Antal
Hogy lehetne már itt ekkora tömeg?
Как могла уже быть такая толпа?


33300756_575951729446187_8582122110913085440_n


Uzsoky Borbála
Hát ez a kép még a törésvonalat is igazolja, aki meg fenn állt az meg annak a kandelábernek az oszlopát fogja ( nem volt még valszeg kész) 1 nm-en esernyővel simán elfér 4 ember. Az a terület megvan 100 nm az kb 400 a képen látunk max 60-80 embert. És még a bokor is ott van!!!!!
Ну, эта картинка еще и подтверждает линию излома ограды, тот, кто стоит наверху, держится за столб фонаря (он не был еще готов), на 1 кв метре помещаются 4 человека с зонтиками. Площадь места 100 кв метров, примерно 400, на картинке видим максимум 60-80 человек. Еще и кусты там!

Tóth Antal
Akkor is mókolt a kép, jól megvezetett ez a gall vagy frank vagy kicsoda! : )
[Не поняла]

Uzsoky Borbála Tóth Antal
szép feladat volt :) S szép kollektív munka a megfejtés :)
Хорошая задача была. И хорошая коллективная работа разгадывания.

Árva-Tóth Zoltán
Nekünk megvan az a könyv, amelyben ez a fénykép megjelent (Bruno Bourel / Parti Nagy Lajos: Budapest - Fényrajzok - Impressions et Lumieres, 119. oldal). Ebben az a képaláírás olvasható magyarul, hogy "A Gellért-hegyi sziklakápolna avatásán"
У нас есть книга, в которой имеется эта фотография. В подписи можно прочитать по-венгерски, что это «Открытие скальной капеллы горы Геллерт»
Zsuzsanna Kiss
Zsuzsanna Kiss
1989. augusztus 27-én a fehér barátok szentmisét mondtak a Gellérthegyen a szabadtéri oltárnál. Sok ezren voltak jelen. A befalazott Sziklakápolna külső falára a pálos címert és az apostoli kettős kereszt emblémáját cserkészek erősítették fel. (Új Ember) Ekkor nem volt esernyőerdő...

27 августа 1989 года служили мессу на горе Геллерт у алтаря на свободном пространстве. Было там тысячи присутствующих. На наружную стену замурованной Скальной капеллы герб паулинов и двойной апостольский крест были укреплены.

Tóth Antal
Na mindegy, ezek sok a jóból! ..már azt sem tudom mit akarok tudni, . . . pedig már írtam Brunonak is! : )
Что ж, прекрасно! …уже не знаю, что я хосу знать, …и я уже написал Бруно! [автору фотографии]

Jóri Ferenc
Mondjuk a pálos rendi Magyarok Nagyasszonya Sziklakápolna előtt/alatt engedély nélkül csoportosulnak. Az apropója lehet az 1989. évben május 14-15-re eső Pünkösd.
A templomot 1989. augusztus 27-én nyitották meg újra a nagyközönség előtt, felszentelésére majd 1992-ben került sor.

Предположим, что у ордена паулинов Скальная капелла Девы Марии Венгерской без разрешения собирались. Кстати, возможно Троица 14-15 мая 1989 года была дождливой.

Tóth Antal UPDATE:
Téves a dátum, mert a szerző nyilatkozata szerint 1992-ben a sziklakápolna felszentelésekor készült!
Дата неверна, поскольку по утверждению автора фото сделано в 1992 году во время освящения капеллы!


Featured Posts from This Journal  • 1
Очень интересно и романтично. И лингвистично

(Deleted comment)
Чем меня и привлекло )))
Народ, похоже, с азартом выяснял истину.

  • 1